Home / Informatie / Garantie / Pelletkachels

garantie_banner

Dankzij de hoogwaardige kwaliteit kunnen wij u de garantie bieden die nodig is voor een jarenlange juiste werking van de pelletkachel. In combinatie met een onderhoudsovereenkomst is de garantie periode op onderdelen maar liefst 5 jaar.

Garantieomvang
Nieuwe pelletkachels, aangeschaft na 1 januari 2018, worden standaard geleverd met een garantie termijn van 2 jaar. In combinatie met een onderhoudsovereenkomst kunt u de garantie op onderdelen verlengen naar 5 jaar. Deze onderhoudsovereenkomst kunt u aangaan met uw Nordic Fire dealer.

De volgende onderdelen vallen binnen de garantie regeling

Er zijn echter enkele zaken uitgesloten van de garantie. Die staan hieronder opgesomd:

Werkuren
Het vervangen van een garantieonderdeel door de dealer of installateur kan berekend worden. Dit wordt in overleg met de dealer geregeld. Het onderdeel valt onder de garantieregeling.

Glasschade
Een glasruit zal door normaal gebruik niet barsten. Alleen door stoten of het dichtslaan van de deur van de kachel kan glas gaan barsten.

Gevolgschade
Bijvoorbeeld verkleuringen door afzetting van stof
Schade aan meubilair door hitte uitstraling. Er worden minimale afstanden tot brandbare materialen aangegeven. Het is belangrijk dat u deze in acht neemt.

Slijtage onderdelen
Onder slijtageonderdelen vallen alle onderdelen welke bij normaal gebruik slijten of uitgeput raken. Dit betreft de vermiculite binnenbekleding, de branderbak en het afdichtingskoord.

Keramiek
Een typisch gevolg bij keramiek is dat dit craquelé wordt. Er ontstaan kleine haarscheurtjes. Dit is normaal bij keramiek en valt niet onder de garantie.

RDS sensor
De RDS sensor gaat normaliter lang mee. Echter door vocht, beschadiging of verbranding (door verkeerde afstelling) kan deze sensor beschadigd raken. Vandaar dat deze buiten de garantie valt.

Geluid
De Nordic Fire pelletkachels zijn in vergelijking met andere merken heel erg stil. Onderdelen in de pelletkachel kunnen echter geluid veroorzaken. Dit is een normaal verschijnsel en kan eventueel worden verholpen door het reinigen of invetten van de motoren tijdens een normale onderhoudsbeurt.

Belangrijk voor u om in acht te nemen is dat de kachel regelmatig onderhouden wordt. Dit is van belang om de garantie in stand te houden. Houdt rekening met het volgende:

Pelletkachels zijn bedoeld als bijverwarming. Verkoper is niet aansprakelijk voor vergoeding van gevolgschade, schade, direct of indirect, aan personen of goederen toegebracht door of in verband met de pelletkachel. Mocht niettemin zodanige aansprakelijkheid op grond van bepalingen van dwingend recht bestaan, dan is verkoper in geen geval gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan verkoper zelf terzake van de schade, waarvoor hij aansprakelijk wordt gehouden, op zijn verzekeraars kan verhalen.

De garantie kunt u online aanmelden: Aanmelden garantie