Home / Informatie / CV houtkachels / Aansluitschema’s CV houtkachels / Aansluitschema’s CV houtkachels

Aansluitschema 1

Voor het aansluiten van een CV houtkachel op een bestaande cv installatie.

Hieronder vindt u voorbeelden van hoe u de CV houtkachel op juiste wijze kunt aansluiten. Om dit geheel te verduidelijken is het schema ook in 3d weergegeven.

 

Schema-1-klein   Hiernaast is een CV houtkachel aangesloten op een bestaand cv systeem, daar waar een cv ketel reeds aanwezig is.

Bij de CV ketel wordt een open verdeler aangebracht waardoor beide systemen onafhankelijk en ook tegelijkertijd kunnen functioneren.

     

 

Belangrijke punten bij het bovenstaande aansluitschema:

Koelbeveiliging
De kachel is voorzien van een ingebouwde koelspiraal. Dit koelspiraal is aangesloten op een wateraansluiting, waartussen een EA-terugslaglep wordt aangebracht. Deze EA-terugslagklep is nodig omdat er een vaste verbinding met de cv houtkachel is aangebracht. Zodra de temperatuurbeveiliging op de kachel een hogere temperatuur meet dan 95 graden cv water, zal de toevoerklep worden geopend. Koud water stroomt vervolgens door het koelspiraal en zal afgevoerd worden via de afvoer richting het riool. Doordat het koelspiraal afkoelt zal indirect het cv water afkoelen.

Temperatuurbeveiliging
De cv houtkachels zijn of worden voorzien van een thermische beveiliging. Deze meet de temperatuur in de kachel en zal een klep openen zodra de cv houtkachel oververhit raakt. Deze thermische beveiliging is een noodbeveiliging en zal na het opengaan kunnen doorlopen. Door deze in te drukken kan de doorloop stoppen. Het kan voorkomen dat de temperatuurbeveiliging na een noodkoeling vervangen moet worden.

Overdrukbeveiliging
Naast de temperatuurbeveiliging wordt er een ketelset bijgeleverd welke voorzien is van een overdrukbeveiliging. Deze zorgt ervoor dat de druk wordt afgegeven aan het riool, zodra de druk verder dan 3 bar oploopt. Dit is een noodzakelijke beveiliging welke dicht bij de kachel geplaatst moet worden. Deze beveiliging moet in vrije verbinding staan met de cv houtkachel.

Complete pompset
Een complete pompset bestaat uit een pomp, een bypass met mengventiel (60 graden), afsluiters voorzien van thermometers en een terugslagklep. Het mengventiel in de pompset staat afgesteld op 60 graden. Dit voorkomt condensatie van de rookgassen. Indien de rookgassen te laag zijn, ontstaat condensatie en een sterke aanslag van creosoot. Hierdoor kan schoorsteenbrand ontstaan, wat hierdoor wordt voorkomen.

Bij een juiste werking van de pompset zal de retourwatertemperatuur rond de 60 graden zijn. De aanvoer zal iets hoger zijn. Zolang het systeem niet op temperatuur is, zal dat slechts enkele graden kunnen zijn.

De pompset heeft een terugslagklep. Dit voorkomt dat de warmte van de cv ketel over de cv houtkachel stroomt.  De cv houtkachel zal als radiator kunnen functioneren wat een sterke warmteverlies met zich meebrengt, de terugslagklep voorkomt dit.

De pompset beschikt over afsluiters. Dit vereenvoudigt de demontage bij de vervanging van onderdelen. De pompset mag staand of liggend gemonteerd te worden. De pompset mag niet op de kop gemonteerd worden.

Pompschakeling
Nordic Fire levert een pompschakeling, welke ervoor zorgt dat de cv pomp op de juiste temperatuur wordt in- of uitgeschakeld. Deze pompschakeling is voorgeprogrammeerd en kan eenvoudig geïnstalleerd worden, zonder dat er instellingen aangepast moeten worden. Daarnaast beschikt de pompschakeling over een anti-stop functie en een anti-vorst beveiliging.

Open verdeler
De open verdeler zorgt ervoor dat de cv houtkachel en cv ketel onafhankelijk en tegelijkertijd kunnen functioneren. De extra transportpomp in het systeem wordt ingeschakeld zodra de cv ketel wordt ingeschakeld. Dit gebeurt middels een aanlegthermostaat. Als alleen de cv houtkachel brandt, zal de extra transportpomp uitstaan. Let op: om menging te voorkomen is de cv houtkachel na de open verdeler geplaatst. Dit blijkt in de praktijk de beste resultaten te geven. Wij adviseren om deze aansluiting altijd op deze wijze toe te passen.

Om te voorkomen dat de cv houtkachel over de open verdeler gaat ‘draaien’ is er een terugslagklep aangebracht bij de open verdeler.

Voorbeeldpagina1   Hier vindt u een complete handleiding voor aansluitschema 1. U kunt dit bestand downloaden (PDF)