Home / Assortiment / De moderne pelletkachel is sterk in opkomst

Nieuwe cijfers over kachel en (open)haardenmarkt en hun gebruiksintensiteit

Pelletkachels sterk in opkomst
Uit het onderzoek blijkt ook dat de pelletkachel (toestel wat werkt op kleine geperste blokjes hout) sterk aan populariteit wint. Sinds 4 jaar subsidieert de overheid dit soort toestellen met de zogenaamde ISDE
(Investerings Subsidie Duurzame Energie). Het blijkt dat dat werkt want inmiddels staan er 48.000 van deze haarden te branden in de Nederlandse woonkamers die vrijwel allemaal in de laatste 5 jaar zijn aangeschaft. Die subsidie loopt nog door tot 31 december 2020.

Minder dan een kwart van de Nederlandse huishoudens beschikt over een kachel of haard op gas, hout of pellets. In totaal heeft 13,4% van de huishoudens een houthaard of pelletkachel en 10,8% een gashaard of gaskachel. De openhaard gestookt op hout en de vrijstaande houtkachel zijn het meest aanwezig in de woonkamer, ook de gashaard is populair blijkt uit een landelijk onderzoek van onderzoeksbureau Right uitgevoerd onder 5.264 respondenten.

60% minder openhaarden in gebruik dan 12 jaar geleden
Waren er volgens het CBS in 2006 nog 1,3 miljoen houtgestookte (open) haarden en kachels, in 2018 zijn er nog maar 793.000 in gebruik. De grote daling wordt vooral veroorzaakt door het in ongebruik raken van de traditionele gemetselde openhaard. Er zijn er nu 60% minder in gebruik dan pakweg 12 jaar geleden. Volgens de NHK komt dit doordat dit soort open stookplaatsen niet meer in een modern huis met mechanische ventilatie of een WTW systeem passen. Qua rendement heb je er ook al niets aan dus kiest de consument liever voor eenhoutkachel, houthaard of gashaard met een veel hoger rende-ment die je wel in een moderne woning kan plaatsen. 

1/3 houthaarden en kachels ouder dan 25 jaar.
In 34% van de gevallen blijken de openhaarden en dan de helft is ouder dan 15 jaar. Overigens staan de haarden en kachels verreweg het meest in vrijstaande koopwoningen en voornamelijk in de provincies Drenthe, Overijselen Zeeland.

20% van de haarden worden niet meer gestookt.
Wanneer de percentages geëxtrapoleerd worden naar Nederland totaal, blijkt dat er in ons land meer dan 1 miljoen hout- of pelletgestookte kachels in de woningen aanwezig te zijn. Van deze 1.052.000 hout- of pelletgestookte kachels werd 80% daadwerkelijk gebruikt in de afgelopen 12 maanden, wat neerkomt op 793.000 houthaarden en 48.000 pelletkachels. 

openhaard2

Overlast door tuinhaarden of slechtgestookte openhaarden

Overlast door ‘houtkachels’ blijkt vooral veroorzaakt te worden door het stoken van vervuild of nat hout in openhaarden of door het gebruik van tuinhaarden. Een moderne hout- of pelletkachel levert nagenoeg geen overlast op voor de omgeving, mits deze op juiste wijze is geïnstalleerd. De Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) maakt zich sterk om overlast uit te bannen. In een convenant is vastgelegd dat er per 1 januari geen openhaarden, tuinhaarden of haarden zonder keurmerk mogen worden verkocht of geïnstalleerd. Daarnaast wordt de professionele DE-opleiding verplicht gesteld voor de installateur. 

Duurzame energie

Een pellet- of houtkachel levert een belangrijke bijdrage in de wens om over te stappen naar meer duur-zame energie. Belangrijk daarbij is dat de brandstof hernieuwbaar is en dat er niet meer bos wordt gekapt voor de brandstof.

EN+a1 gekeurde pellets
Pellets worden gemaakt van resthout, maar ook van hele bomen. Deze bomen worden daarvoor gekapt. Echter de pellets die in Europa worden geproduceerd (met EN+normering) zijn tegenwoordig bijna allemaal voorzien van een FSC of vergelijkbaar keurmerk, wat garandeert dat de bossen op duurzame wijze worden beheerd. In Nederland zijn alleen EN+ pellets toegestaan voor het gebruik in huishoudens.

Brandhout
Gemiddeld wordt er ruim 2 kuub aan hout per jaar in de houtkachels opgestookt. De helft van de gebruikers koopt het hout, de rest krijgt of verzamelt men zelf.
Het NHK (Nederlandse haarden- en kachel branche) streeft ook bij hout naar een 100% duurzaamheidsga-rantie. Bij elke verkochte nieuwe kachel wordt daarvoor een bedrag gereserveerd dat geïnvesteerd wordt in nieuw bos in Nederland. in 2018 is er reeds bos aangekocht. Daarnaast zijn er steeds meer aangesloten bedrijven die daarbovenop zorgdragen voor de hernieuwbaarheidsgarantie door te investeren in onreda-bele percelen die worden omgevormd naar bos.

Slotsom: Hoeveelheid duurzame energie
Het CBS heeft berekend dat de hout- en pelletkachels een flinke bijdrage van 19PJ aan hernieuwbare energie leveren. Echter uit het onderzoek blijkt dat de openhaard veel minder wordt gebruikt dan door het CBS is gesteld. Hierdoor zal de bijdrage mogelijk iets minder zijn. Daar staat tegenover dat de emissies door houtstook ook een stuk lager zullen zijn dan tot dusverre berekend, ook door toename van de schonere pelletkachel. Het NHK laat dit momenteel herberekenen.